GMINNY OŚRODEK SPORTU W SUSZCU

Wielkosć czcionki A A A
  

 

Menu


Strona główna
Oferta i cennik
Obiekt
Ligi
Galeria
Archiwum
Archiwum 2002 - 2011
Sekcje sportowe
Stypendia sportowe
Ochrona danych
Ogłoszenia
Sprawozdania finansowe
Kontakt
Leśny Bieg Suszecki

Zapraszamy 19 maja 2019 r. godz. 14.00-16.30 Ośrodek Rekreacyjny "Gwaruś" w Suszcu.

 

Aktualności 18.05.2019 r.

- o godzinie 22.00 w sobotę zamknięta zostanie możliwość zapisania się do biegu na 5 km. poprzez stronę pomiaryczasu.pl
Osoby które nie zapisały się poprzez stronę pomiaryczasu.pl , mogą zapisać się w dniu biegu tj. 19.05.2019 r. w biurze zawodów w godzinach 12.00-14.30.
 


Aktualności 17.05.2019 r.

- W czwartek pracownicy GOS Suszec przeprowadzili rekonesans trasy biegu na 5 km. i wykonano konieczne prace przygotowawcze, co widać na zdjęciach.
Mimo sporych opadów deszczu, praktycznie większość trasy jest sucha. Na pierwszych 300 metrach jest trochę kałuż, które można ominąć. Natomiast za trzecim kilometrem na skrzyżowaniu będzie ślisko, ze względu na trwające prace leśne związane z wywozem drewna. Zalecamy przebiec to skrzyżowanie po trawie i zachować ostrożność.

- Na trasie znajdują się  informacje o ilości pokonanego dystansu w kilometrach. Pomiary trasy za pomocą GPS za każdym razem pokazują inne wartości, więc proszę traktować te informacje tylko orientacyjnie.

- Ślad trasy można znaleźć w aplikacji Endomondo pod nazwą „Leśny Bieg Suszecki 2019”.

- Przypominamy, że numery startowe i pakietów na bieg główny na 5 km. należy odebrać w biurze wyścig w godzinach 12.00-14.30.

- Dzieci i młodzież startująca na dystansach 50 m., 350m., 800 m. i 1600 m. mogą się zapisać nawet 20 minut przed biegiem w swojej kategorii. Osoby nieletnie muszą być zapisane przez rodziców.


Aktualności 15.05.2019 r.

- Pogoda z początku tygodnia nie zachęca do biegania w terenie, na szczęście na niedzielę prognozowane jest ocieplenie do 20 stopni, tak więc mamy nadzieję, że szczególnie najmłodsi uczestnicy będą mieli przyjemność wziąć udział w biegu.

- Zgodnie z regulaminem, na najmłodszych uczestników biegu, będą czekały batoniki i soczki. Natomiast dla starszych uczestników (rocznik 2009 i starsi) w ramach pakietu startowego będzie posiłek kiełbaski z grilla lub ciepły żurek.

- Nagrody w biegu głównym na 5000 m. będą tej samej wielkości jak rok wcześniej, czyli bon do sklepu sportowego o wartości:
1 miejsce -  120 zł
2 miejsce -  90 zł
3 miejsce -  60 zł
Bony tej samej wartości w każdej z 6 kategorii.

- Dla dzieci i młodzieży startującej na dystansach 350, 800 i 1600 m. przewidziane są drobne nagrody rzeczowe.

 


 

Zapisy na stronie

https://www.pomiaryczasu.pl/registration/3__lesny_bieg_suszecki_na_5_km/

 

 

REGULAMIN

 

LEŚNY BIEG SUSZECKI

19 maja 2019 r. „GWARUŚ” - SUSZEC

 

 1. Celem imprezy jest popularyzacja biegów oraz aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W imprezie biegowej mogą wziąć udział wszyscy chętni w wieku 1 do 100 lat.

 2. Leśny Bieg Suszecki zwany dalej biegiem, organizowany jest przez Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
  ul. Szkolna 130A , 43–267 Suszec.

 3. Bieg odbędzie się w dniu 19 maja 2019 r. w Suszcu. Ośrodek Rekreacyjny „Gwaruś”.

 4. Zapisy :

  1. Do dystansów 50, 350, 800 i 1600 m w dniu biegu, w biurze zawodów na ośrodku „Gwaruś” od godz. 12.00(do biegów po godzinie 15.00, należy zapisać się najpóźniej 20 min. przed biegiem.).

  2. Do biegu na 5000 m zapisy drogą elektroniczną na stronie www.pomiaryczasu.pl, do dnia 18 maja 2019 r. Po tym terminie zapisy w biurze zawodów, do wyczerpania limitu uczestników.

 5. Opłata startowa, terminy wpłat i forma płatność:

  1. Do dystansów 50, 350, 800 i 1600 m - bezpłatnie.

  2. Do biegu na 5000 m - do 15 maja 2019 r.- gotówką lub przelewem 20 zł.

  3. od 16 maja do 19 maja – gotówką 30 zł.

Płatność przelewem – w tytule proszę wpisać „Leśny Bieg Suszecki – imię i nazwisko uczestnika”

Odbiorca: GOS Suszec, nr rachunku: 13 8456 1019 2002 0044 6332 0001

Płatność gotówką – w kasie hali sportowej w Suszcu, ul. Szkolna 130A, Suszec, w godzinach otwarcia obiektu,

w dniu 19 maja, w biurze zawodów „Leśnego Biegu Suszeckiego”, Ośrodek „Gwaruś” Suszec.

Biuro zawodów dla „Leśnego Biegu Suszeckiego” na 5000 m. będzie otwarte w godzinach 12.00-14.30.

 

 1. Limit ilości zawodników w biegu na 5000 m. wynosi 250, a o zatwierdzeniu uczestnika na liście decyduje zaksięgowanie wpłaty.

 2. Zabezpieczenie medyczne będzie znajdować w punkcie startowym w godz. 14:00 do 16:30.

 3. Sanitariaty będą udostępnione na Ośrodku „Gwaruś” Suszec.

 4. Dla uczestników biegu na 5000 m przy biurze zawodów będzie znajdował się bezpłatny depozyt.

 5. Każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji otrzymuje nr startowy, zezwalający na udział w biegu.

 6. Uczestnicy „Leśnego Biegu Suszeckiego” otrzymają dodatkowo pakiet startowy – (woda, baton energetyczny lub banan, talon na ciepły posiłek).

 7. Bieg odbędzie się w następujących kategoriach:

14:00 - 14:50 - Starty następujących kategorii:

Rocznik - 2008-2009, chłopcy, dziewczęta – 800 m
Rocznik - 2006-2007, chłopcy, dziewczęta – 800 m
Rocznik - 2003-2005, dziewczęta – 800 m
Rocznik - 2003-2005, chłopców – 1600 m

 

15:00 - 16:00 - „LEŚNY BIEG SUSZECKI” start wspólny następujących kategorii:

Rocznik - 2002-1985 Mężczyźni (M1), Kobiety (K1) – 5000 m.

Rocznik - 1984-1969 Mężczyźni (M2), Kobiety (K2)– 5000 m.

Rocznik – 1968 i starsi, Mężczyźni (M3), Kobiety (K3) – 5000 m.

 

15:45 – 15:50 - Kategoria wiekowa- Rocznik - 2010-2012, chłopcy, dziewczęta –350m.

16:00 – 16:10 Kategoria wiekowa- Rocznik – 2013-2018, chłopcy, dziewczęta – 50m.

16:30 Uroczysta dekoracja uczestników biegu.

 

 1. W szczególnych przypadkach Organizator dopuszcza zmiany kolejności startów i tras, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub nieplanowane ilości zawodników w danej kategorii.

 2. Klasyfikacja końcowa będzie przeprowadzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.

 3. Decyzję o rozpoczęciu poszczególnych biegów podejmuje sędzia główny.

 4. Klasyfikacja biegu na 5000m. prowadzona będzie według indywidualnych czasów brutto liczonych od momentu strzału startera do przekroczenia linii mety.

 5. Ze względów organizacyjnych, w biegu na 5000 m. ustala się limit czasu na 60 minut.

 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki. Za brak numeru grozi dyskwalifikacja.

 7. Godz. 16:30 zamknięcie imprezy, dekoracja zwycięzców.

 8. Uczestnicy mogą przebyć dystans biegiem, marszobiegiem.

 9. Bieg będzie rejestrowany za pomocą kamery sportowej, a skrót nagrań może zostać umieszczony w Internecie.

 10. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z klauzulą RODO i podpisać formularz składają oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę na udział w biegu od prawnych opiekunów.

 11. Każdy z uczestników musi posiadać strój sportowy. Uczestnicy w roczniku - 2013-2018 mogą wziąć udział w dowolnym ubraniu.

 12. Każdy z uczestników zostaje zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służbie sędziowskiej, technicznej i porządkowej.

 13. Uczestnik biegu, który skróci bieg zostanie zdyskwalifikowany. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny po ewentualnej konsultacji ze służbą techniczną.

 14. Organizator zapewnia uczestnikom biegu:

  1. medale za udział wręczone zostaną wszystkim uczestnikom, którzy ukończą bieg.

  2. medale dla miejsc I-III poszczególnych kategorii z wyjątkiem rocznika - 2013-2018,

  3. drobne nagrody dla miejsc I-III poszczególnych kategorii z wyjątkiem rocznika – 2013-2018,

  4. nagrody w biegu na 5000 m, zostaną ogłoszone do 15 maja na stronie www.hala-suszec.pl

  5. wody mineralne,

  6. dla roczników 2010-2018 - soczki i batoniki.

  7. posiłek dla uczestników z rocznika 2009 i starszych.

 15. Organizator zapewnia także: zabezpieczenie medyczne, techniczne i sędziowskie.

 16. Organizator ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania biegu na kwotę do 10 000 zł. Zaleca się uczestnikom dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie.

 17. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie dojazdu na i z biegu oraz po zakończeniu biegu pozostaje w gestii uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.

 18. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (burza, silne opady deszczu i inne), Organizator może w każdej chwili przerwać imprezę biegową lub odwołać starty poszczególnych kategorii wiekowych.

 19. W sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie,decydujący głos ma Organizator.

 

 

 

 

 

 

Aktualności

03-05

"Odmrażanie sportu" II etap

...więcej

13-03

Komunikat

...więcej

03-03

DERBY GMINY SUSZEC

...więcej

25-02

Gminny Halowy Turnieje Piłki Nożnej Oldbojów

...więcej

17-02

FERIE 2020 - PODSUMOWANIE

...więcej

 

           

 

                 
Ilość wyświetleń: 148128