Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Strona w trakcie przebudowy
Za utrudnienia przepraszamy

DERBY GMINY SUSZEC

DERBY GMINY SUSZEC

Treść

1. Organizatorem turnieju jest Gminny Zespół Oświaty
i Sportu w Suszcu. Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, itp.) prowadzone są w Hali Sportowej w Suszcu Fax./tel. 32 449-11-14. e-mail: sport@hala-suszec.pl.
2. W turnieju uczestniczyć mogą drużyny z dzielnic sołectwa Suszec takie jak: Sikowiec, Stary Suszec, Podlesie, Centrum, Grabówki, Żabiniec, Owczarnia, Szwabówka, Osiedle oraz drużyny z innych sołectw Gminy Suszec.

3. Uczestnikami rozgrywek mogą być wszyscy sympatycy piłki nożnej, którzy w dniu turnieju mają ukończony 16 rok życia. W drużynie może występować jeden zawodnik spoza granic dzielnicy lub sołectwa ale musi być mieszkańcem Gminy Suszec.

4. Uczestnik turnieju może zostać zgłoszony tylko przez jedną drużynę. Zgłoszenia drużyn do dnia 13.03. do godz. 20:00 na wyżej wymieniony adres e –mail. Wpisowe 50 zł od drużyny płatne przed turniejem.

5. Zawodnicy winni posiadać dowód tożsamości, okazywany organizatorowi na każde jego wezwanie oraz kapitanowi drużyny przeciwnej na jego prośbę zgłoszoną przed rozpoczęciem meczu. Brak dowodu tożsamości wyklucza z gry w turnieju. Jeżeli w meczu wystąpi zawodnik nie zgłoszony przez drużynę lub nieuprawniony do gry, to drużyna przegrywa mecz walkowerem 3:0.

6. Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem ustalonym bezpośrednio przed turniejem. Nie będzie stosowany przepis o faulach akumulowanych. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN w futsal. Sprawy sporne podczas meczu rozstrzyga sędzia zawodów.

7. Punktacja:
a. Mecz wygrany – 3 pkt.
b. Remis – 1 pkt.
c. Mecz przegrany – 0 pkt.

8. O końcowej klasyfikacji decyduje kolejno:
a. Liczba zdobytych punktów,
b. Wynik bezpośredniego pojedynku,
c. Korzystniejsza różnica zdobytych i straconych bramek,
d. Liczba zdobytych bramek,
e. Losowanie.

9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń losowych wynikających z uczestnictwa w rozgrywkach.
10. Organizator zapewnia: puchary i statuetki dla najlepszych drużyn, napoje, obsługę sędziowską, obsługę techniczną wraz z prowadzeniem turnieju.
11. We wszelkich sprawach nieujętych w ww. punktach głos decydujący ma organizator turnieju.

169798