Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Strona w trakcie przebudowy
Za utrudnienia przepraszamy

"Odmrażanie sportu" II etap

Treść

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Poz. 792), od przyszłego tygodnia będzie także możliwe korzystanie z niektórych obiektów infrastruktury sportowej w gminie Suszec.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie będzie to powrót do uprawiania sportu jaki znamy sprzed pandemii. Będzie to możliwość uprawiania sportu ze szczególnym naciskiem na zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19.

W dniu 4 maja, obiekty jeszcze nie będą jeszcze dostępne ponieważ przeprowadzona zostanie kontrola bhp oraz przeszkolenie pracowników obsługi.

Od 5 maja będzie można korzystać z następujących obiektów sportowych:
- boisko ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią przy hali sportowej w Suszcu, ul. Szkolna 130A,
- boisko do koszykówki przy hali sportowej w Suszcu, ul. Szkolna 130A,
- boisko do piłki siatkowej plażowej przy hali sportowej w Suszcu, ul. Szkolna 130A,
- korty tenisowe przy hali sportowej w Suszcu, ul. Szkolna 130A,
- boiska piłkarskie w Suszcu przy ul. Piaskowej 33,
- boisko piłkarskie w Suszcu przy ul. Klubowej,
- boisko piłkarskie w Kryrach przy ul. Nierad,
- boisko piłkarskie w Radostowicach przy ul. Jesionowej,
- skatepark w Suszcu przy ul. Ogrodowej.

Korzystanie z wymienionych wyżej obiektów zarządzanych przez GOS Suszec, będzie możliwe po spełnieniu następujących wymogów:
1. Każde wejście na dany obiekt musi zostać zgłoszone w GOS Suszec oraz na to wejście musi zostać udzielona zgoda osoby upoważnionej przez Dyrektora GOS Suszec. Wynika to z wymogu, iż podmiot udostępniający obiekt sportowy (w tym przypadku GOS Suszec) zobowiązany jest zweryfikować liczbę osób.

2. Harmonogram wejść na dany obiekty ustala osoba upoważniona przez Dyrektora GOS Suszec.

3. Z jednego boisk, czy skateparku będzie mogło korzystać 6 osób w jednym czasie i ewentualnie dodatkowo trener.

4. Z jednego kortu będą mogły korzystać 4 osoby w jednym czasie i ewentualnie dodatkowo trener.

5. Podczas korzystania z obiektów sportowych nie ma obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Obowiązek noszenia maseczki natomiast jest przed wejściem na obiekt sportowy i po wyjściu z obiektu np. na parking.

6. Osoby korzystające z obiektu, w tym trener, zobowiązana są do dezynfekcji rąk, wchodząc i wychodząc z obiektu.

Dodatkowe wymogi mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa:
1. Jeżeli w jednym dniu z obiektu będzie korzystało więcej niż jedna grupa, to przerwa między grupami będzie wynosiła minimum 15 minut.

2. GOS Suszec zapewni na każdym obiekcie dostęp do środków dezynfekcyjnych. Pracownicy obsługi będą po każdej grupie dezynfekować sprzęt sportowy, który miał kontakt z zawodnikami.

3. Szatnie, jeżeli znajdują się na obiekcie, pozostaną niedostępne dla osób korzystających z obiektu. Będzie natomiast dostęp do WC lub ubikacji przenośnych.

Proszę zawodników, trenerów i opiekunów przywożących dzieci na zajęcia o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do nowych wytycznych. Apeluję szczególnie do opiekunów dowożących dzieci na zajęcia, aby nie traktowali obiektów sportowych i znajdujących się tam parkingów jako miejsca na spacery, czy miejsca na dyskusje z inny opiekunami.

Chcemy aby można było korzystać z obiektów sportowych i z tego wspaniałego bodźca zdrowotnego jakim jest ruch na świeżym powietrzu, w szczególnie dla dzieci, ale także dla osób dorosłych. Starajmy się więc wszyscy zaadoptować do tej „nowej normalności”, która będzie nam towarzyszyła przez pewien czas.

Wszelkie informacje dotyczące możliwości skorzystania z obiektów sportowych będzie można uzyskać kontaktując się z sekretariatem GOS Suszec – tel. 32 449-11-14, 725-330-335, emial: info@hala-suszec.pl pytania można także zadawać za pomocą wiadomości na fanpage Hali Sportowej Suszec.

169798