Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Ochrona danych

Treść

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Sportu w Suszcu pełni Pan Roman Kamiński.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

iodo@hala-suszec.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> klauzula <<

280414